TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

XÃ PHƯỚC HƯNG - HUYỆN TRÀ CÚ

Hội thảo Đề tài Khoa học: Cải thiện khả năng sinh sản của Bò lai hướng thịt tại tỉnh Trà Vinh
Vừa qua, tại xã Phước Hưng, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi gia súc lớn thuộc Phân viện Chăn nuôi Nam bộ phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trung tâm Giống Trà Vinh; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Trà Cú tổ chức Hội thảo đánh giá Đề tài cải thiện khả năng sinh sản của Bò lai hướng thịt tại tỉnh Trà Vinh cho nông dân các huyện Châu Thành, Trà Cú và Cầu Ngang. Đến dự có Tiến sĩ Phạm Văn Quyến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi gia súc lớn thuộc Phân viện Chăn nuôi Nam bộ.
Chủ tọa Hội thảo.

Báo cáo Đề tài tại Hội thảo, Tiến sĩ Phạm Văn Quyến, Chủ nhiệm Đề tài cho biết: Qua 02 năm thực hiện (2020-2021) mục tiêu của Đề tài là xác định khả năng sinh sản của bò lai hướng thịt, qua khảo sát điều tra 120 hộ tham gia đề tài với 732 bò cái sính sản và bò cái tơ cho thấy tỷ lệ bò lai sinh sản tốt trong điều kiện chăn nuôi hộ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh với các giống F1. Kết quả phối giống 04 lần tỷ lệ đậu thai từ 96,67 - 100%. Tỷ lệ bò cái tơ đẻ khó chiếm tỷ lệ từ 3,45 - 20,69% cao nhất là nhóm F1 của bò 3 Bê. Qua phối giống Zêbu với các F1 gồm Charolair; Angus; Dronghtmaster; 3 Bê và lai Zêbu đối chứng, theo hướng hướng thịt khi thực hiện áp dụng các giống bò trên với lai Zêbu tỷ lệ phối giống đậu thai từ 93,33 - 100% các bò lai F2 sinh trưởng, phát triển tốt trong điều kiện nuôi nông hộ trên địa bàn của tỉnh Trà Vinh.

Đại biểu dự Hội thảo.

Theo đánh giá của nhóm nghiên cứu, Đề tài đã hoàn thành việc nghiên cứu thực trạng chăn nuôi và những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả sinh sản của bò lai hướng thịt; giải pháp khắc phục bằng sử dụng giải pháp sản khoa và hormon với bò cái hướng thịt. Đề tài đã chuyển giao cho người chăn nuôi tại các huyện Châu Thành, Trà Cú, Cầu Ngang các kỹ thuật gieo tinh nhân tạo mới. Qua đây, nhằm cải tạo nâng cao tỷ lệ hướng thịt cho đàn bò lai trên địa bàn tỉnh, nâng cao giá trị của con bò trên thương trường, tăng hiệu quả chăn nuôi.

Cũng tại Hội thảo, các đại biểu được nghe Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi gia súc lớn thuộc Phân viện Chăn nuôi Nam bộ trình bày 02 đề tài mới sẽ áp dụng từ năm 2022-2025 tại địa bàn hai huyện Trà Cú, Cầu Ngang về lai tạo bò giống Charolair; Red Angus; Dronghtmaster; 3 Bê với giống bò Kobe Nhật Bản để cho ra những giống F1, F2 có tỷ lệ chất lượng thịt vượt trội so với đàn bò địa phương hiện nay và Đề tài nâng cao chất lượng thịt của đàn bò lai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh, toàn tỉnh hiện có tổng đàn bò là 219.222 con, chủ yếu là bò thịt, là tỉnh có tổng đàn bò thịt lớn nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Do hầu hết hộ nuôi bò nhỏ lẻ, cá thể, hạn chế áp dụng khoa học - kỹ thuật, dẫn đến năng suất không cao, thiếu tính cạnh tranh trên thị trường. Do đó, để phát triển tương xứng với tiềm năng của tỉnh trong giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, đàn bò của tỉnh sẽ được đầu tư phát triển lai nhóm máu Zêbu hoặc lai giống chuyên thịt chất lượng cao và phát triển trang trại bò chiếm 08% tổng đàn trên địa bàn tỉnh. Tổng vốn đầu tư của dự án là 100 tỷ đồng.

Tin, ảnh: HỒNG PHÚCThống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 2
  • Trong tuần: 44
  • Tất cả: 2542