TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

XÃ PHƯỚC HƯNG - HUYỆN TRÀ CÚ

UBND xã Phước Hưng tổ chức Lễ ký kết Mô hình xã chuyển đổi số - Thanh toán số giữa Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel Trà Vinh với Uỷ ban nhân dân xã Phước Hưng

Ngày 28/03/2024 tại Hội trường UBND xã Phước Hưng, tổ chức Lễ ký kết Mô hình xã chuyển đổi số - Thanh toán số giữa Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel Trà Vinh với Uỷ ban nhân dân xã Phước Hưng, Đến dự có Bà Thạch Kim Hạnh, Phó,Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Trà Cú.

Thực hiện Quyết định số 494/QĐ-UBND ngày 03/03/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Thực hiện Công văn số 120/TVH-KHCN ngày 09/3/2024 của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel Trà Vinh về việc triển khai xã chuyển đổi số tại huyện Trà Cú..

anh tin bai

Hình ảnh: Bà Trần Thị Chi Chủ tịch UBND xã phát biểu Lễ ký kết Mô hình xã

 chuyển đổi số - Thanh toán số

Có thể nói, Chuyển đổi số trước tiên là nhận thức. Chuyển đổi số là một hành trình dài, toàn dân và toàn diện; Chuyển đổi số là một phương thức phát triển mới. Chuyển đổi số là một phương thức mới để giải quyết các vấn đề của cuộc sống; Chuyển đổi số cấp xã là một chủ trương đúng đắn của Chính phủ giúp thu hẹp khoảng cách số giữa khu vực nông thôn và thành thị, thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin. Sự hỗ trợ của Viettel Trà Vinh đã tạo nên một cuộc cách mạng Công nghệ mới tại địa bàn xã Phước Hưng. Đồng thời, có ý nghĩa quan trọng, là dịp để toàn xã hội, mọi người dân cùng nhìn nhận, đánh giá và nâng cao nhận thức của mỗi tổ chức, cá nhân về vai trò, ý nghĩa, lợi ích của chuyển đổi số, thúc đẩy sự vào cuộc tham gia của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp, các ngành và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

 

anh tin bai

Hình ảnh: Ký kết Mô hình xã chuyển đổi số - Thanh toán số giữa Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel Trà Vinh với UBND xã Phước Hưng

 

anh tin bai

Hình ảnh: Đại biểu Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel Trà Vinh với UBND xã Phước Hưng

Với sự quan tâm của lãnh đạo của Ủy ban nhân dân xã và đồng hành hỗ trợ của Viettel Trà Vinh vào công cuộc chuyển đổi số tại xã và mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một tương lai số hóa rạng ngời cho xã Phước Hưng.

                                                                      Ảnh, tin. Tuyết Mai

Tin liên quan
1 2 3 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 2
  • Trong tuần: 44
  • Tất cả: 2542