TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

XÃ PHƯỚC HƯNG - HUYỆN TRÀ CÚ

Đảng ủy xã Phước Hưng tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023; xây dựng Nghị quyết năm 2024

Đảng ủy xã Phước Hưng vừa tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023; xây dựng  Nghị quyết năm 2024. Đến dự có ông Ngô Quốc Thạnh Thường vụ Huyện Ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện Trà Cú.

Đảng ủy xã Phước Hưng vừa tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023; xây dựng  Nghị quyết năm 2024. Đến dự có ông Ngô Quốc Thạnh Thường vụ Huyện Ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện Trà Cú.

                                                Chủ trì Hội Nghị

Thực hiện Nghị quyết năm 2023 trong điều kiện Trung ương, tỉnh, huyện có nhiều chủ trương, chính sách mới, trọng tâm là các chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội; phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nâng chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên. với tinh thần chủ động, đoàn kết, quyết tâm, toàn Đảng bộ hoàn thành đạt và vượt 30/31 chỉ tiêu;  01 chỉ tiêu đạt 96% (Bảo hiểm xã hội tự nguyện), của Nghị quyết năm 2023.

Tổng giá trị sản xuất đạt 567,2 tỷ đồng tăng 2,84% so cùng kỳ. Toàn xã có 104 cơ sở công nghiệp, 32 cơ sở vận tải kho bãi, 501 cơ sở thương mại và 389 cơ sở dịch vụ; thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 56.130.000 đồng, đạt 104,92% nghị quyết. tổng thu ngân sách 7.9 tỷ đồng đạt 103,41% chỉ tiêu, Thực hiện Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, kết quả thực hiện đạt 19/19 tiêu chí.

Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong lãnh đạo, điều hành, quản lý trên các lĩnh vực, thực hiện tốt phương châm hành động “Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển”; Tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh phát triển, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân và doanh nghiệp.

Từ những những kết quả đạt được. Đảng ủy xã Phước Hưng đề ra những nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 như sau: Chỉ tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Có 100% chi bộ trực thuộc Đảng ủy hoàn thành nhiệm vụ trở lên; Có 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; Kết nạp 12 đảng viên; Củng cố, nâng chất lượng và tập hợp 85% dân số trong độ tuổi vào các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp.Về kinh tế: Thu nhập bình quân đầu người 60 triệu đồng/người/năm; Giữ vững xã nông thôn mới; xây dựng xã nông thôn mới nâng cao; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 74,67% (lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt 35,65%); Giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,82%, Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 97%; Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội đạt 31,84% lực lượng lao động trong độ tuổi; Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt đạt 89,49%; Tỷ lệ dân số sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, trong đó dân số sử dụng nước sạch đạt 70%; Giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Tại hội nghị, Đảng ủy xã Phước Hưng tổ chức khen thưởng cho 03 tập thể, 39 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

                                                                                               Tin, ảnh: Tuyết Mai

Tin liên quan
1 2 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 2
  • Trong tuần: 44
  • Tất cả: 2542